Járások

Szikszó

A Szikszói Járási Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Állampolgárokat, hogy 2017. január 01. napjától a Hatósági és Gyámügyi Osztály látja el az első fokon a járási hivatal hatáskörébe utalt Fogyasztóvédelmi hatósági ügyeket, továbbá az alábbi Földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat: - a családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatok, - a mezőgazdasági őstermelők hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatok, - mezei őrszolgálat nyilvántartásával, szakmai felügyeletével, a mezőőrök vizsgáztatásával, eskütételével és szolgálati napló kiadásával összefüggő hatósági feladatok. A Kormányablak Osztály ellátja a külön jogszabályban meghatározottak szerint az áldozatsegítési és jogi segítségnyújtási feladatokat.

Járás vezetője: Bene-Czeglédi Natália Cím: 3800 Szikszó, Táncsics Mihály út 2-4. Telefonszám: +36 46 795-690 E-mail: jaras.szikszo@borsod.gov.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-12.00 és 13.00-15.00, K: 8.00-12.00, Sz: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, Cs: 8.00-12.00, P: 8.00-11.00
Járás illetékességi területe: Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, Felsővadász, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Léh, Monaj, Nagykinizs, Nyésta, Pamlény, Rásonysápberencs, Selyeb, Szászfa, Szentistvánbaksa, Szikszó
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Vezető: Battáné dr. Tóth Zita
Cím: 3800 Szikszó, Kassai út 108.
Telefonszám: 46/795-696
Fax: 46/795-700
Ügyfélfogadás: H: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, Sz: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, P: 8.00-12.00
Kormányablak Osztály
Vezető: dr. Nagy Anita Magdolna
Cím: 3800 Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 1.
Telefonszám: +36 46 795-280
Fax: 46/795-700
Ügyfélfogadás: Hétfő: 7.00-17.00, Kedd: 8-14.00, Szerda: 8.00-17.00, Csütörtök: 8.00-18.00, Péntek: 8.00-14.00
Foglalkoztatási Osztály
Vezető: Kardos Enikő
Cím: 3800 Szikszó, Táncsics Mihály út 2-4.
Telefonszám: +36 46 596 277
Fax: 46/795-700
Ügyfélfogadás: H: 8.00-12.00 és 13.00-15.00, K: 8.00-12.00, Sz: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, Cs: 8.00-12.00, P: 8.00-11.00