A járásokról

Járások

2013. január 1-jén 175 járási, valamint a fővárosban 23 kerületi hivatal kezdte meg működését. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként biztosítják az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést az állampolgárok számára. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény több mint 80 db államigazgatási feladatot rendelt a járás hivatalokhoz. A települési jegyzőnél kizárólag a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek, valamint az anyakönyvi feladatok maradtak.

A Kormány célja az állampolgárokhoz közeli ügyintézés lehetőségének kibővítése, a járási hivatalok megerősítése, ezért a helyi szinten intézhető ügyek köre folyamatosan bővül. Fenti célkitűzés megvalósítása érdekében 2017. január 1-jével a fővárosi és megyei kormányhivatalok által ellátott 1106 hatáskörből 914 hatáskör (a hatáskörök 82 %-a), valamint egyes központi hivataloktól további 36 hatáskör került a járási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz.