Ügyek

Ügyek

Hatósági feladatok
 • Üzletszerű társasház- ingatlankezelői kezelői tevékenység 
 • Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
 • Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés
 • Cirkuszi menazsériával kapcsolatos ügyek
 • A földgázelosztó felhasználási hellyel kapcsolatos ügyek
 • Ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítása iránti kérelem
 • Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem
 • Régészeti emlék, lelet bejelentése
 • A szociális ellátással kapcsolatos ügyek
 • Időskorúak járadékával kapcsolatos ügyek
 • Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem
 • Közgyógyellátással, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
 • Hadigondozással kapcsolatos ügyek
Okmányügyek
Földhivatali (ingatlanügyi hatósági) feladatok
Gyámügyi igazgatási feladatok
Állami foglalkoztatási feladatok

Figyelem!

Az állami foglalkozatási szervi hatáskörben eljáró járási hivatalok illetékessége eltér az általánostól.

Építésügyi és örökségvédelmi feladatok
 • Építmény műemléki védettségével kapcsolatos ügyek
 • Régészeti lelőhelyekkel, örökségvédelmi hatósági engedélyekkel kapcsolatos ügyek
 • Országos Örökségvédelmi Nyilvántartásból történő adatszolgáltatás
 • Műemléki védelemre javasolt ingatlan (építmény vagy terület), illetve a listára vett műemléki érték ideiglenes védelem alá helyezése iránti kérelem elbírálása
 • Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat megtétele
 • Régészeti emlék, lelet bejelentése
 • Üzletszerű társasház- ingatlankezelői kezelői tevékenység bejelentése
 • Ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítása iránti kérelem elbírálása
Népegészségügyi feladatok
 • Nem üzleti célú vándortábor bejelentése
 • Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése
 • Sugárvédelmi anyagokkal, atomenergiával kapcsolatos ügyek
 • Radioaktív anyagokkal, ionizáló sugárzást létrehozó létesítményekkel, berendezésekkel kapcsolatos ügyek
 • Veszélyes anyagokkal vagy készítményekkel folytatott tevékenységekkel kapcsolatos ügyek
 • Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
 • Gyermek és ifjúsági csoportok táboroztatásával szervezett üdülésével kapcsolatos ügyek
 • Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése
 • Vízminőség ellenőrzésével, fürdőhelyekkel kapcsolatos ügyek
 • Elhunyt külföldre szállításának engedélyezése
 • Különleges táplálkozási célú élelmiszerrel, étrendkiegészítő készítményekkel kapcsolatos bejelentések 
 • Légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtásra kiadott engedély esetén a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése
 • Természetes gyógytényező megnevezéssel kapcsolatos engedélyek
 • Kórbonctani vizsgálat mellőzésének engedélyezése
 • Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények előállításával kapcsolatos ügyek 
 • Egészségügyi dolgozók - foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által kezdeményezett - munkaköri alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos feladatok
 • Rendelőintézet járóbeteg-szakellátás engedélyezése
 • Egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosításának jóváhagyása
 • Természetgyógyászati tevékenység engedélyezése
 • Emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése
 • Gyógyászati segédeszköz forgalmazásának, javításának, kölcsönözésének engedélyezése
Élelmiszerlánc-biztonsági feladatok
Állategészségügyi feladatok

Oldalak