Ügyek

Ügyek

Hatósági feladatok
 • Üzletszerű társasház- ingatlankezelői kezelői tevékenység 
 • Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
 • Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés
 • Cirkuszi menazsériával kapcsolatos ügyek
 • A földgázelosztó felhasználási hellyel kapcsolatos ügyek
 • Ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítása iránti kérelem
 • Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem
 • Régészeti emlék, lelet bejelentése
 • A szociális ellátással kapcsolatos ügyek
 • Időskorúak járadékával kapcsolatos ügyek
 • Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem
 • Közgyógyellátással, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
 • Hadigondozással kapcsolatos ügyek
Okmányügyek
Földhivatali (ingatlanügyi hatósági) feladatok
Gyámügyi igazgatási feladatok
Általános foglalkoztatási feladatok
Építésügyi és örökségvédelmi feladatok
 • Építmény műemléki védettségével kapcsolatos ügyek
 • Régészeti lelőhelyekkel, örökségvédelmi hatósági engedélyekkel kapcsolatos ügyek
 • Országos Örökségvédelmi Nyilvántartásból történő adatszolgáltatás
 • Műemléki védelemre javasolt ingatlan (építmény vagy terület), illetve a listára vett műemléki érték ideiglenes védelem alá helyezése iránti kérelem elbírálása
 • Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat megtétele
 • Régészeti emlék, lelet bejelentése
 • Üzletszerű társasház- ingatlankezelői kezelői tevékenység bejelentése
 • Ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítása iránti kérelem elbírálása
Népegészségügyi feladatok
 • Nem üzleti célú vándortábor bejelentése
 • Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése
 • Sugárvédelmi anyagokkal, atomenergiával kapcsolatos ügyek
 • Radioaktív anyagokkal, ionizáló sugárzást létrehozó létesítményekkel, berendezésekkel kapcsolatos ügyek
 • Veszélyes anyagokkal vagy készítményekkel folytatott tevékenységekkel kapcsolatos ügyek
 • Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
 • Gyermek és ifjúsági csoportok táboroztatásával szervezett üdülésével kapcsolatos ügyek
 • Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése
 • Vízminőség ellenőrzésével, fürdőhelyekkel kapcsolatos ügyek
 • Elhunyt külföldre szállításának engedélyezése
 • Különleges táplálkozási célú élelmiszerrel, étrendkiegészítő készítményekkel kapcsolatos bejelentések 
 • Légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtásra kiadott engedély esetén a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése
 • Természetes gyógytényező megnevezéssel kapcsolatos engedélyek
 • Kórbonctani vizsgálat mellőzésének engedélyezése
 • Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények előállításával kapcsolatos ügyek 
 • Egészségügyi dolgozók - foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által kezdeményezett - munkaköri alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos feladatok
 • Rendelőintézet járóbeteg-szakellátás engedélyezése
 • Egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosításának jóváhagyása
 • Természetgyógyászati tevékenység engedélyezése
 • Emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése
 • Gyógyászati segédeszköz forgalmazásának, javításának, kölcsönözésének engedélyezése
Élelmiszerlánc-biztonsági feladatok
Állategészségügyi feladatok

Oldalak