Ügyek

Ügyek

Növény-és talajvédelmi feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 

 • Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés
 • Talajjavítási és talajvédelmi engedélyezési eljárások (mezőgazdasági tereprendezés, szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása, hígtrágya termőföldön történő felhasználása, stb.)
 • Talajvédelmi terv jóváhagyása
 • Talajvédelmi követelmények, valamint a termőföld használat követelményei teljesítéséről hatósági bizonyítvány kiadása
 • Talajvédelmi hatósági nyilatkozat kiállítása
 • Növényvédelmi, illetve élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzési feladatok ellátása
 • Növényvédelmi tevékenységhez szükséges igazolás kiadása
 • Légi permetezés engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartás vezetése
 • Növényvédelmi káresetek kivizsgálása
 • Járványok és kártevők felszaporodásával kapcsolatos állami és közérdekű védekezési intézkedések
 • Növényútlevél kiállítása
Borászati feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 

Földművelésügyi feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Agrár-kárenyhítéssel kapcsolatos feladatok
Igazságügyi feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Érdekérvényesítés elősegítése (tájékoztatás, jogi tanácsadás, érzelmi segítség)
 • Azonnali pénzügyi segély, áldozati státusz igazolása, áldozatsegítés szolgáltatás visszafizetésére kötelezés
 • Peren kívüli támogatás
 • Támogatás polgári eljárásokban, büntetőeljárásokban
 • Családi csődvédelmi szolgálat bírósági és bíróságon kívüli adósságrendezésével kapcsolatos eljárás
Lakástámogatási feladatok

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Lakáscélú támogatások igénybevételének ellenőrzése
 • Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatosan a közvetlen támogatásra, kamattámogatásra, törlesztési támogatásra, illetve a családok otthonteremtési kedvezményének igénybevételére jogosító feltételeknek való megfelelés tényének megállapítása
 • Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos igazolások kiállítása, részletfizetés engedélyezése
Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Műszaki biztonsági szempontból veszélyes berendezésekkel és létesítményekkel kapcsolatos eljárások
 • A gáz csatlakozóvezeték- és a felhasználói berendezés-létesítésével, valamint a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos eljárások
 • Felvonó, mozgólépcső létesítésének, áthelyezésének, főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakításának, használatbavételének, valamint elbontásának engedélyezése
 • A kőolaj-feldolgozás és a kőolajtermék-tárolás tekintetében az energetikai létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos hatósági feladatok
 • Sajátos építményfajtákkal (nyomástartó berendezések, közforgalmú üzemanyagtöltő-állomások műtárgyai, veszélyes folyadék- és olvadéktárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény, stb.) kapcsolatos építésügyi hatósági feladatok
 • Földgázelosztó felhasználási hellyel kapcsolatos ügyek
Munkaügyi ellenőrzési feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Munkaügyi ellenőrzések és szankciók (foglalkoztatás megtiltása, szabálytalanságok megszüntetése, befizetésre való kötelezés harmadik országbeli foglalkoztatott be nem jelentése esetén, munkaügyi bírság, foglalkoztató tevékenységtől való eltiltása) alkalmazása
 • Munkaügyi hatósági pénzfizetésre kötelező határozatok tekintetében méltányossági jogkör gyakorlása
Családtámogatási feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Energiafelhasználási támogatás, nagycsaládos gázdíjkedvezmény megállapítása, ellenőrzése
 • Tankönyvtámogatáshoz, étkezési hozzájáruláshoz, egyéb támogatásokhoz hatósági bizonyítvány kiállítása
 • Anyasági támogatás, családi pótlék (nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás), gyermekgondozást segítő ellátás, továbbá gyermeknevelési támogatás iránti kérelmek elbírálása, családi pótlék szüneteltetése iránti intézkedések megtétele, folyósítási igazolások kiállítása
 • Fogyatékossági támogatás iránti kérelem elbírálása
 • Vakok személyi járadékának megszüntetése (meglévő jogosultságok tekintetében)
 • Jogalap nélkül igénybe vett családtámogatási ellátás, fogyatékossági támogatás visszafizetésre kötelezés
 • Nemzetközi családtámogatási ügyekkel kapcsolatos eljárások
 • Bányászati dolgozók keresetkiegészítése iránti kérelmek elbírálása, Jogalap nélkül igénybe vett megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése, visszafizetésre kötelezés
 • GYES-ben, GYET-ben részesülőket foglalkoztató munkáltatók adókedvezményének érvényesítéséhez igazolás kiadása
 • Szolgálati járandóság megállapítása, igazolás kiállítása szolgálati járandóság megállapításához
 • Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásával és visszautalásával kapcsolatos feladatok
Munkavédelmi ellenőrzési feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Ellenőrzési feladatok és szankciók (munkáltató kötelezése hiányosság megszüntetésére, munkavállaló munkavégzéstől való eltiltása, veszélyes tevékenység felfüggesztése, bírság) alkalmazása
 • Munkahigiéniás vizsgálat elvégzésének elrendelése
 • Baleset munkabalesetté minősítése, bejelentés vagy kivizsgálás elrendelése
 • Éjszakai munkavégzés körülményeire vonatkozó bejelentésre kötelezés
 • Foglalkozási betegségek, fokozott expozíciós esetek bejelentésének kezelése, kivizsgálása
 • Baleset időpontjában fennálló jogviszony szervezett munkavégzéssé minősítése
Egészségbiztosítási feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Külföldön történt gyógykezelés költségének megtérítésével kapcsolatos feladatok
 • Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, táppénz iránti igény elbírálása
 • Foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulásról a fizetésre kötelező határozatok kiadása
 • Elektronikus ügyintézésre történő regisztráció
 • Baleset üzemiségének elbírálása, baleseti táppénz iránti igény elbírálása 
 • Jogalap nélkül felvett, igénybevett ellátás visszatérítésével kapcsolatos ügyek
 • TAJ számmal rendelkező, külföldön biztosított állampolgár bejelentésének fogadása és feldolgozása
 • Egészségügyi szolgáltatásra történő megállapodás
 • Utazási költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
 • TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, valamint az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása
 • Egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és adatszolgáltatás
 • Egészségbiztosítás nyilvántartásába való bejegyzéshez okirati bizonyítási eljárás kezdeményezése
 • Családok otthonteremtési kedvezménye vagy kamattámogatás igénybevételéhez hatósági bizonyítvány kiállítása
 • Anyatej elszámolások fogadásával, ellenőrzésével, feldolgozásával kapcsolatos feladatok
 • Üzemi baleset miatt igénybevett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás térítési díjának utólagos megtérítése
 • Egyéni bejelentkezés alapján jogosultságot kezdeményezők ügyei
 • Egészségbiztosítási tartozásról hatósági bizonyítvány kiállítása
 • Egészségügyi ellátásra való jogosultság igazolása külföldön való helyben-lakás esetén (E106, E 121, E 109, E 108), más EGT-tagállamban igénybe vett ellátások költségeinek visszatérítése (E 126 nyomtatvány), alkalmazandó jog meghatározása (E101), egyéb, közösségi rendelet alapján hozott hatósági döntés (E104, E115, E118)

Oldalak