Ügyek

Ügyek

Közoktatási feladatok

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Tankötelesek nyilvántartásának vezetése, tankötelezettség hivatalból elrendelése és a tankötelezettség teljesítésének felügyelete
 • Szakértői vizsgálatokon való megjelenésre kötelezés, mulasztás esetén a gyermekjóléti szolgálat értesítése
 • A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatásának bejelentése
Rehabilitációs igazgatási feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmek elbírálása, időszaki orvosi felülvizsgálat, hatósági bizonyítvány kiállítása
 • Megváltozott munkaképességű személyek nemzetközi vonatkozású ügyeinek intézése
 • A jogalap nélkül kifizetett ellátások visszakövetelése
 • Megállapított rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó rehabilitációs terv készítése és záró értékelése
 • Egyéni foglalkoztatási megállapodások jóváhagyása, ellenőrzése
 • Szolgáltatást kérők nyilvántartásba vétele
 • Megtérítési eljárások lefolytatása
 • Méltányossági kérelmek elbírálása
 • Szakértői feladatkörben komplex minősítések elvégzése
Nyugdíjbiztosítási feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátások megállapítása
 • Szolgálati idő, jogosultsági idő igazolása, nyilvántartás adatainak egyeztetése, hatósági bizonyítvány kiállítása
 • Visszafizetési, megtérítési kötelezettség, mulasztási bírság megállapítása
 • Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra
 • Rokkantsági járadék, korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék, politikai rehabilitációs célú nyugdíj-kiegészítés, baleseti járadék megállapítása
 • Bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítása, átmeneti bányászjáradék megállapítása
Szociális igazgatási feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

Vadászati feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Vadászterületekhez kapcsolódó ügyek (vadászterület határának megállapítása, legkisebb mértékétől való eltérés engedélyezése, földterületet vadászterületté minősítése, haszonbérleti szerződés jóváhagyása, vadászterületek nyilvántartása)
 • Vadászati jog kényszerhasznosításával kapcsolatos intézkedések
 • Hatósági vadászat elrendelése, tilalmi időben történő vadászat engedélyezése, elrendelése
 • Apróvad-tenyésztési tevékenység folytatásának és apróvad zárttéri tartásának engedélyezése, a vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezése
 • Vad vadászterületek közötti szállításának, illetve vadászterületre történő kiengedésének engedélyezése
 • Vaddisznó vadaskertbe történő kihelyezésének engedélyezése
 • Vad és élőhelye védelmének biztosítása, vadgazdálkodási és vadvédelmi bírság kiszabása
 • Emlősök kotorékainak elgázosításával, vadászható vadfaj gyérítésével, szelektív hatású méreg, altató és bénító lövedékes fegyver használatával kapcsolatos engedélyezési eljárás
 • Vadászati idény meghosszabbítása, megrövidítése, korlátozása, vadászterületen a vadászat felfüggesztése és egyéb intézkedések megtétele
 • Vadászati kíméleti területté minősítés, vadászati kíméleti területen vadászat engedélyezése
 • Vadgazdálkodási üzemterv (módosítás) jóváhagyása
 • Hivatásos vadászok nyilvántartásba vétele
 • Hivatásos vadászigazolvány, szolgálati napló, jelvény kiadása, bevonása
 • Vadazonosító jelek kiadása, elszámolásának ellenőrzése
 • Vadászati napló   és teríték nyilvántartások vezetésének ellenőrzése, hitelesítése
 • Vadászati engedély kiadása, vadászjegy és vadászati engedély visszavonása
 • Vaddisznó és róka fényszóróval történő éjszakai vadászatának engedélyezése
 • Trófeabírálat elvégzése, hatósági bizonyítvány kiállítása, trófeabemutatási kötelezettség ellenőrzése
 • Egyéni és társas vadászatok ellenőrzése, társasvadászat megrendezésének megtiltása
 • Vadkárbecslői szakértői névsor összeállítása és közzététele
 • Területi vadgazdálkodási tanács működésével kapcsolatos feladatok ellátása
Halászati feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Halgazdálkodási vízterület nyilvánításba vétele
 • Vízi állatokból származó anyagok silózására vonatkozó tevékenység engedélyezése
 • Veszélyeztetett őshonos halállományok mentésével kapcsolatos eljárások
 • Kíméleti terület kijelölésével és meghosszabbításával kapcsolatos eljárások
 • Vízhasználati módok korlátozásával kapcsolatos eljárások
 • Élőhely- és állományvédelmi intézkedések (halállományt veszélyeztető gerinces állatfajokkal kapcsolatos intézkedések)
 • Kifogott őshonos halak más halgazdálkodási vízterületre, haltermelési létesítménybe telepítésének engedélyezése
 • Horgászati tilalom, korlátozás elrendelése, tilalmi idő módosítása, felmentés engedélyezése
 • Halgazdálkodási terv jóváhagyása, módosítása
 • Halászati engedély kiadása, állami halászjegy kiadása, halászati engedély, halászjegy, horgászjegy visszavonása, megsemmisült vagy elvesztett halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy pótlása
 • Horgászvizsga bizonyítványának kiadása, felmentés engedélyezése
 • Tiltott halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása
 • Haltelepítés felfüggesztése, megtiltása, ellenőrzése
 • Halászati őrzés módjának, halászati őr foglalkoztatásának nyilvántartásba vétele
 • Jogosulatlanul kifogott hal esetében szankciók alkalmazása
 • Természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alól felmentés
 • Ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli felmentés engedélyezése 5 éves időtartamra
Erdészeti feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Erdőterv elfogadása, módosítása
 • Szabad rendelkezésű erdő átminősítése nem szabad rendelkezésű erdővé
 • Állami tulajdonban lévő, védelmi és közjóléti rendeltetésű, természetes, természetszerű és származék erdőben tarvágás engedélyezése
 • Erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezése
 • Erdészeti létesítményekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások
 • Közjóléti berendezés, létesítmény engedélyezési eljárások
 • Erdő rendeltetéseinek, üzemmódjának megváltoztatása, fásítás és erdő telepítésének engedélyezése
 • Engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérően telepített erdő, vagy fásítás fennmaradásának engedélyezése
 • Erdő igénybevételének érvényes elvi engedély mellett történő engedélyezése, az engedély meghosszabbítása
 • Turistaút, kerékpárút együttes használatának engedélyezése
 • Fás szárú energetikai ültetvény telepítésének engedélyezése
 • Erdészeti magánút műtárgyának építésére, bővítésére, korszerűsítésére vagy fennmaradására vonatkozó önálló engedélyezése
 • Természetes mageredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás végrehajtásának engedélyezése
 • Erdő igénybevételének engedélyezése
 • Erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezése
 • Lovas és kerékpáros technikai sportverseny engedélyezése erdőben
 • Erdészeti magánút építésének, bővítésének, korszerűsítésének vagy fennmaradásának engedélyezése
 • Tervezett erdőgazdálkodás, fásírás, telepítés, fakitermelés korlátozása, tiltása
 • Cserjék kitermelésének, gyűjtésének korlátozása, cserjék kivágásának engedélyezése vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben
 • Fakitermelés, erdőgazdálkodási tevékenység, fás szárú energetikai ültetvény felszámolásának elrendelése
 • Erdőgazdálkodási bírság, erdővédelmi bírság kiszabása
 • Tervezett erdőgazdálkodás tevékenység bejelentése (Terv bejelentő)
 • Erdőgazdálkodási tevékenység végrehajtásának bejelentése (Végrehajtás bejelentő)
 • Fásítás és szabad rendelkezésű erdő telepítésének bejelentése
 • Talajkár, erdőkár bejelentése
 • Mész- és faszénégető bejelentése
 • Fásításból, szabad rendelkezésű erdőből történő fakitermelés, szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonása
 • Szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonása
 • Közlekedési korlátozás bejelentése
 • Jogosulatlan fakitermelés, egyéb erdőkárosítás bejelentése
 • 5 évnél rövidebb időre létesített vadkárelhárító kerítés bejelentése
 • Fás szárú energetikai ültetvény telepítésének vagy megszüntetésének bejelentése
 • Fahasználatok, fásításból és szabad rendelkezésű erdőből történő fakitermelés, erdőgazdálkodási tevékenység, erdősítés ellenőrzése
 • Nyilvántartások vezetése (erdőgazdálkodói nyilvántartás, erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzet-nyilvántartás, erdei közjóléti létesítmény nyilvántartás, erdei lovaglásra bejelentett és járműközlekedésre kijelölt utak nyilvántartása, erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírságok nyilvántartása, támogatott erdőfelújítással, erdőtelepítéssel kapcsolatos nyilvántartás)
Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Egységes környezethasználati engedélyezési eljárások (engedélyezés, felülvizsgálat, módosítás, ellenőrzés)
 • Zajmérés, rezgésmérés, zajterhelési határérték betartása alóli felmentés, zajvédelmi, rezgésvédelmi eljárások
 • Védelemben részesülő állatfajok egyedének tartásához, hasznosításához, bemutatásához, valamint az egyed tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező változáshoz szükséges engedélyezés
 • Természetvédelmi kártalanítással kapcsolatos ügyek
 • Natura 2000 gyepterületen a nád irtásának, a gyepterület október 31. és április 23. között történő legeltetésének engedélyezése
 • Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végezhető tevékenységek engedélyezése
 • Nádas minősítése, nádaratás valamint nádas és más vízinövények égetésének engedélyezése
 • Védett természeti területekkel kapcsolatos eljárások
 • Védett, illetve fokozottan védett növény- és állatfajokkal, társulásokkal kapcsolatos eljárások
 • Barlang, barlangszakasz és barlangi képződményekkel, barlangban végzett tevékenységekkel összefüggő eljárások
 • Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajokkal kapcsolatos eljárások
 • Környezetkárosodás bejelentése
 • Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos eljárások
 • Természetben okozott károsodással és kármentesítéssel kapcsolatos eljárások
 • Védelemben részesülő állatfajokkal kapcsolatos eljárások (tartás, szaporítás, elidegenítés, felügyelet átvétele, behozatal, kivitel, szállítás, bemutatás), eredetigazolás kiállítása
 • Állatvédelmi bírság kiszabása
 • Környezeti hatásvizsgálati eljárás
 • Környezetvédelmi teljesítményértékeléssel kapcsolatos eljárások
 • Levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárások, mérések, helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése
 • Hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárások
 • Egyedi környezetvédelmi azonosító létrehozása, változásjelentések feldolgozása
 • Veszélyes állatokkal kapcsolatos természetvédelmi engedélyezési eljárások és bejelentések (tartás, szaporítás, elidegenítés, behozatal, kivitel, bemutatás., stb.)
 • Hatósági nyilvántartások vezetése (hulladék kereskedelme és közvetítése, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezők, veszélyes állatok, PCB hulladék nyilvántartása)
 • Cirkuszi menazsériával kapcsolatos ügyek
Fogyasztóvédelmi feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

Közlekedési igazgatási feladatok

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos aktuális tájékoztatásért kérjük látogassanak el a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol számos ügyben lehetőség van az online ügyintés igénybevételére is!

A járási hivatalokkal kapcsolatos részletes információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találhatnak, személyes ügyintézésre a kormányablakokban van lehetőség.

 

 • Útügyekkel kapcsolatos eljárások
 • Közúti közlekedéssel, a közúti gépjárművekkel, továbbá a közúti járművezetők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatok
 • Közúti áruszállítási igazolvány, közúti személyszállítási igazolvány és járművezetői igazolvány kiadása (EU-n kívüli gépjárművezető részére)
 • Közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatos eljárások
 • Közúti járművek összeépítésének, egyedi átalakításának engedélyezése
 • Közúti járművek egyedi forgalomba helyezése
 • Digitális tachográf beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenőrzését vagy javítását végző műhely gépjárműfenntartó tevékenységének engedélyezése és ellenőrzése
 • Veszélyes áruk szállításával kapcsolatos hatósági feladatok
 • Gépjárműfenntartó szervezetek nyilvántartásba vétele, személyi és dologi feltételeinek ellenőrzése, tevékenység megtiltása
 • Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek és tartozékok ellenőrzése
 • Jármű mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz történő alakításához eltérés engedélyezése
 • Mezőgazdasági és erdészeti járművekkel, illetve a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárokkal kapcsolatos piacfelügyeleti feladatok
 • Személytaxi és személygépkocsis személyszállító szolgáltatás, valamint kapcsolódó önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése
 • Közlekedési balesettel érintett gépjárművek felülvizsgálata, minősítése

Oldalak